06:21 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Tin tứcTrang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng Sáu 21, 2019, 5:25 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,855.08 15,950.78 16,221.97
CAD 17,310.97 17,468.18 17,765.17
CHF 23,258.84 23,422.80 23,725.92
DKK - 3,467.23 3,575.90
EUR 25,930.38 26,008.41 26,688.09
GBP 29,267.58 29,473.90 29,736.16
HKD 2,938.84 2,959.56 3,003.87
INR - 334.13 347.24
JPY 213.63 215.79 222.40
KRW 18.31 19.27 20.89
KWD - 76,534.45 79,537.18
MYR - 5,578.58 5,650.77
NOK - 2,659.30 2,742.65
RUB - 365.96 407.78
SAR - 6,198.10 6,441.28
SEK - 2,440.03 2,501.44
SGD 16,947.94 17,067.41 17,253.75
THB 738.46 738.46 769.27
USD 23,245.00 23,245.00 23,365.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ bảy - 05/01/2019 16:08

Trong những năm tháng hoạt động cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự tiến bộ của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá - đó là hệ thống tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đại đoàn kết rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xây dựng được một khối đại đoàn kết toàn dân tộc có sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng luôn coi trọng đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung và lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng cho các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận xã hội; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc.

Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở các nội dung cơ bản. Thứ nhất, Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Hồ Chí Minh đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng cộng sản, giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Đó là cái đảm bảo chắc chắn nhất cho cách mạng thắng lợi”. Thứ hai, Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ  trương, chính sách của Đảng - lực lượng lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Thứ ba, Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. Đại đoàn kết trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ dừng lại ở quan niệm, ở tư tưởng, ở những lời kêu gọi, mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Đoàn kết thật sự nghĩa là mục đích nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, trong quá trình xây dựng củng cố và phát triển, đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều, đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ mặt trận. Thứ tư, Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế; chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đại đoàn kết dân tộc phải đi đến đại đoàn kết quốc tế; đại đoàn kết dân tộc phải là cơ sở cho việc thực hiện đại đoàn kết quốc tế.

Từ ngàn xưa, chính sự đoàn kết một lòng mà dân tộc ta đã giành được biết bao thắng lợi đối với các thế lực thù địch, chống thù trong giặc ngoài. Đoàn kết chính là yếu tố quyết định, chỉ khi chúng ta chung lòng, chung sức vì một mục đích chung, từng người cùng cố gắng vì mục đích chung ấy thì chúng ta nhất định thắng lợi. Tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, qua học tập Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ, Đảng viên tại đơn vị đã thực hiện tốt, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, giữ vững đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo đơn vị, Chi ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sự đoàn kết nội bộ tại đơn vị, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng cá nhân để có thể phát huy hết khả năng, không để xảy ra tình trạng đoàn kết xuôi chiều, cục bộ, bè phái. Trong tự phê bình và phê bình luôn thẳng thắn để biểu dương mặt tốt, khắc phục mặt chưa tốt, củng cố đoàn kết nội bộ. Nhờ đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được một số kết quả tích cực, qua đó được Viện kiểm sát cấp trên, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan đánh giá cao.

Tác giả bài viết: Lâm Quốc Minh

Nguồn tin: VKS. H. Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn