13:11 ICT Thứ ba, 21/01/2020

Tin tứcTrang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng Một 21, 2020, 12:15 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,573.87 15,731.18 16,062.84
CAD 17,386.37 17,561.99 17,932.25
CHF 23,463.96 23,700.97 24,200.66
DKK - 3,378.75 3,505.64
EUR 25,311.86 25,567.54 26,335.45
GBP 29,660.16 29,959.76 30,287.00
HKD 2,929.40 2,958.99 3,003.29
INR - 325.41 338.18
JPY 203.59 205.65 212.89
KRW 18.16 19.12 20.94
KWD - 76,157.41 79,145.72
MYR - 5,639.62 5,758.52
NOK - 2,538.08 2,643.95
RUB - 374.99 417.85
SAR - 6,161.21 6,402.97
SEK - 2,389.26 2,478.98
SGD 16,901.49 17,072.21 17,293.23
THB 671.78 746.42 780.68
USD 23,070.00 23,100.00 23,240.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ học tập và làm theo phong cách “làm việc khoa học và đổi mới trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai - 21/10/2019 10:16

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những công tác quan trọng trong mỗi Ngành. Việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên sẽ là biện pháp phòng ngừa và xử lý những vi phạm, góp phần ngăn chặn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, đây là những “căn bệnh” gây ra những tác hại to lớn khác cho sự nghiệp cách mạng. Người cho rằng:“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” với quan điểm trên ta có thể hiểu rằng hoạt động thanh tra  giúp lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị thấy được kết quả và mức độ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Từ những kết quả  thanh tra giúp lãnh đạo kịp thời xem xét, điều chỉnh và có những biện pháp cụ thể thích hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Với cách tiếp cận như vậy cho thấy thanh tra chính là “cánh tay nối dài của trên”.

Qua thực tiễn, chúng ta thấy rằng nếu công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra cũng từng ngành, từng đơn vị nói riêng đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo việc thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta luôn chú trọng về công tác kiểm tra, thanh tra nói chung, thanh tra trong từng ngành nói riêng. Ở giai đoạn hiện nay nước ta trong thời kỳ công nghiệp  hoá, hiện đại hoá thì việc không ngừng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu mà mọi cán bộ thanh tra phải học tập, quán triệt.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân đã thành lập và thực hiện công tác thanh tra trong ngành vào ngày 13 tháng 7 năm 1987 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ đó cho đến nay, Thanh tra ngành Kiểm sát không ngừng phát triển và hoàn thiện, hiện nay ngoài hệ thống cơ quan Thanh tra Viện kiểm sát nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thì tất cả các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đều đã thành lập Thanh tra.

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã sớm được thành lập và hoạt động. Đối với công tác Thanh tra đơn vị luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo đơn vị nên công tác thanh tra được đi vào nền nếp và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ. Trong công tác, Thanh tra luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Thanh tra đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và bám sát kế hoạch để thực hiện công tác thanh tra, ngoài ra Thanh tra còn thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất về việc chấp hành kỹ cương, kỹ luật nội vụ. Trong năm 2019, nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và xử lý hành vi vi phạm quy định, tạo nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, Thanh tra đã tham mưu Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-VKS-Ttr ngày 06/5/2019 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, được áp dụng cho tất cả các công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ.

  Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ chính trị. Lãnh đạo Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thường xuyên hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cá nhân trong đơn vị theo sự hướng dẫn của Đảng ủy. Đồng thời, đồng chí Chánh thanh tra cũng là Bí thư Chi bộ 2 nên rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm và sâu sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo hướng dẫn của Điều lệ đảng, đưa nội dung vào sinh hoạt chuyên đề chi bộ để thực hiện nghiêm túc. Trong các buổi họp chi bộ định kỳ luôn lồng ghép nội dung kể chuyện về tấm gương của Bác để giáo dục, tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ.

 Để công tác thanh tra được hiệu quả, đáp ứng được mọi yêu cầu công tác, bên cạnh đó để việc học tập và làm theo Bác được thiết thực, cụ thể, đạt hiệu quả, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ với mục tiêu đổi mới phương pháp làm việc cho từng cán bộ, đảng viên; Xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động, tận tụy trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ gắn với những việc làm cụ thể.  

Thực hiện việc học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học và đổi mới trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của thể của từng cá nhân.  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Luôn bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân thành phố Cần Thơ, triển khai thực hiện hiệu quả cho từng đồng chí đảng viên của đơn vị gắn với điều kiện nhiệm vụ cụ thể.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ luôn trên tinh thần vì lợi ích chung, phục vụ cho nhân dân, không cao ngạo, hách dịch, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà Đảng và Nhà nước giao để trục lợi cho bản thân. Mỗi cán bộ, đảng viên ngoài việc trau đồi về chuyên môn nghiệp vụ, phải luôn rèn luyện về đạo đức, phải thật sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên tinh thần phát huy dân chủ, không thành kiến, không thiên vị. Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện dân chủ trong quản lý và trong công tác được giao. Phát huy tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng cá nhân. Trong sinh hoạt chi bộ, từng thành viên trong Thanh tra phải gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần “đóng góp để xây dựng chi bộ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ”, kiên quyết chống lại các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Trong tác phong làm việc giản dị nhưng nghiêm chỉnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật, của Ngành. Tạo niềm tin đối với mọi người, đối với nhân dân nhằm xây dựng hình ảnh đẹp đối với người cán bộ Ngành kiểm sát. Để làm được như vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng hình ảnh gần gủi với quần chúng nhân dân, có nền sống giản dị, lạnh mạnh, không chạy theo xa hoa vật chất, vượt qua được những cám dỗ, những lợi ích cá nhân tầm thường, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công dân tại địa phương, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của địa phương nhằm tạo được uy tín, niềm tin trong nhân dân đối với người đảng viên, người cán bộ Ngành kiểm sát.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, đây là yếu tố hàng đầu. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh vô địch, khi tập thể đoàn kết tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sẽ đưa các đơn vị tập thể trong chi bộ đều đoàn kết tốt, chúng sức chung lòng thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

 - Xây dựng phong cách làm việc sáng tạo, tôn trọng mọi người, tôn trọng lợi ích nhân dân, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trong ứng xử phải chuẩn mực, nguyên tắc. Phong cách làm việc của người cán bộ đảng viên trước hết là phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ, quyền hạn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục khó khăn, phức tạp, mang hết khả năng, công sức để hoàn thành nhiệm vụ. Không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, nhất thiết phải coi trọng và ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mình, có thái độ khách quan, trung thực và không ngừng nâng cao năng lực công tác.

 - Rèn luyện tác phong đổi mới trong công tác cũng là rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là yêu cầu không thể thiếu của người cán bộ kiểm sát nói chung, cán bộ Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng, trước hết là kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ là khả năng vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thanh tra vào thực tiễn công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phong cách làm việc khoa học, đổi mới. Tất cả cán bộ, đảng viên trong tập thể Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phải rèn luyện công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu công việc. Ngoài ra cần rèn luyện về phẩm chất, đạo đức của người cán bộ kiểm sát để tạo niềm tin trong quần chúng, nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Ngành kiểm sát, xứng đáng với những chữ vàng mà Bác đã tặng cho ngành kiểm sát nhân dân đó là  "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.
                                                                       

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Lượm

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/QĐ-VKS-TTr

Quyết định ban hành quy định về chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại VKSND Tp Cần Thơ

/vkscantho/uploads/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-chap-hanh-ky-cuong-luat-cong-vu-tai-vks-tp-ctpdf.pdf
     
 
 


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 2049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126404

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8983689


thi đua khen thưởng
Chuyên đề biển đảo
Trao đỗi nghiệp vụ
Số hóa hồ sơ tài liệu
Lịch xét xử