03:52 ICT Thứ sáu, 27/05/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)

Quy định trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên

Thứ sáu - 24/05/2019 08:59

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng, Bác luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương cao đẹp nhất của người cộng sản, của người lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân.

Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề ra 4 nhóm giải pháp nhằm kiên quyết, kiên trì khắc phục cho được những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong đó, nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, khi đề bạt, luân chuyển, điều động công tác.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, ngày 07/3/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Quy định này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn, đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm nêu gương, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hoá của mỗi cán bộ, đảng viên.

Về nội dung nêu gương, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương, cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu gương cho cán bộ, đảng viên; đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhằm làm cho việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những vị trí chủ chốt ở mọi cấp. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, mỗi cán bộ đảng viên phải thẳn thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tập trung vào những khuyết điểm để tự sửa chữa khuyết điểm tạo niềm tin đối với quần chúng, cụ thể cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong mọi mặt như: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; về tự phê bình và phê bình; trách nhiệm công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện Quy định trên, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích tập thể, Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phải là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống; trung thực, khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời, việc đánh giá sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tiến hành khi tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm; là tiêu chuẩn, tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức và người lao động; là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và khen thưởng cán bộ, đảng viên.

Tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiều năm qua  Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, chủ động, sáng tạo trong công tác chính trị tư tưởng, nhất là lãnh đạo, quản lý thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Đảng. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tìm hiểu Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII năm 2017, 2018, 2019; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; trình bày những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt lệ để toàn thể cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác…. Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát động đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị tăng cường viết tin, bài gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch, qua phát động trong toàn thể đảng bộ, đến nay đã có nhiều bài viết được đăng trên trang điện tử của đơn vị. Các bài viết đã nêu bật được tấm gương tiêu biểu của người cán bộ Kiểm sát qua học tập và làm theo Bác, gương người tốt việc tốt, làm gương để cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát Cần Thơ noi theo.

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho tập thể Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ “có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2019” và 01 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, 01 Bí thư Chi bộ “đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh  hoạt Chi bộ”. Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã biểu dương, khen thưởng đối với 03 tập thể và 13 đảng viên “đạt thành tích tiêu biểu 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” năm 2018. Trong Quý I năm 2019 Đảng ủy đang xem xét biểu dương, khen thưởng những tập thể và đảng viên tiêu biểu 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhân rộng gương điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong học tập và trong công tác. Việc biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viện, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, nội dung nêu gương trong Quy định số 19-QĐi/TU đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, việc nêu gương không chỉ trong phạm vi mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn trong các mối quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, do đó cần tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Như vậy sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác và trong cuộc sống.

Tác giả bài viết: Bích Hà

Nguồn tin: Đảng bộ VKSND TP CT

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 4781

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 452573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18552453


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo