18:20 ICT Thứ năm, 23/03/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)VÀ 1983 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

Nhận thức của cán bộ, đảng viên VKSND huyện Vĩnh Thạnh về chủ đề năm 2022

Thứ năm - 15/09/2022 10:40
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”

Theo Quan điểm của Hồ Chí Minh về trách nhiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm

Hồ Chí Minh đã nêu lên hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong đó, có vấn đề về tinh thần trách nhiệm. Người chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung... Đó là đóng thuế vì lợi ích chung. Bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc. Hăng hái thi đua, cần, kiệm xây dựng nước nhà,...

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Tổ quốc, đối với Nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý: “Nước lấy dân làm gốc”, “sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành”, “Nhân dân là người làm ra lịch sử”... Người khẳng định: Không có Nhân dân, Đảng, Chính phủ không đủ lực lượng. Sức mạnh Nhân dân là vô địch. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Có dân là có tất cả. Để tập hợp và phát huy sức mạnh vô địch của nhân dân, Đảng, Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, vận động Nhân dân, giảng giải lý luận, chiến lược, sách lược cho dân, làm cho dân nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng.

Cán bộ, đảng viên, công chức và mọi công dân đều phải có bổn phận đối với đất nước.Trong xã hội ta, nước là nước của dân; dân là chủ và dân làm chủ, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước độc lập thì ai cũng được tự do; nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Trong chế độ mới, cán bộ, công chức là người phụ trách trước đồng bào; thực hiện bổn phận trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, tổ chức, lôi cuốn Nhân dân. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm về nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

Khi được Đảng, Nhà nước hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ dù to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đem cả tinh thần trách nhiệm, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri và làm việc phải theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Nếu làm việc cẩu thả hoặc chỉ làm cho có chuyện, có làm; hay “dễ làm khó bỏ”, “đánh trống bỏ dùi”, “gặp sao làm vậy”,... thì những hành động này đều có thể xem là không có tinh thần trách nhiệm.

Thứ hai, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân trên từng cương vị, vị trí công tác

Tất cả mọi người, ở các địa vị, vị trí công tác, trong từng hoàn cảnh khác nhau đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái, không phí phạm của công... Trong các bài nói, bài viết của mình, Người nêu rất cụ thể về trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi nghề.Ví dụ, người nấu bếp, luôn luôn lo làm cho cơm lành, canh ngọt, bát đũa sạch sẽ... Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến thuật; đồng thời, luôn quan tâm, hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho chiến sĩ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thường xuyên giúp đỡ nhân dân. Mặt khác, khi nhận nhiệm vụ thì người cán bộ quân sự ấy sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Đến khi đánh giặc thì thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng. Như thế, là có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần những chủ trương, chính sách ấy. Từ đó, tiến hành tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn cảnh thực tế của đơn vị, địa phương mình. Sau đó, xây dựng kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng; làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ.

Theo Hồ Chí Minh, “tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ

Thứ tư, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi

Theo Hồ Chí Minh, quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngả nghiêng...

Đối với cán bộ, công chức, đảng viên, bệnh quan liêu dẫn tới chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc “thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn”. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến Nhân dân, đến đồng chí. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự Nhân dân, mà còn muốn Nhân dân phụng sự mình”.

Nguyên nhân của bệnh quan liêu: do “xa Nhân dân; khinh Nhân dân; sợ Nhân dân; không tin cậy Nhân dân; không hiểu biết Nhân dân; không yêu thương Nhân dân”. Quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, là “kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”, là “bạn đồng minh” của thực dân và phong kiến.

Do vậy, với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát trước yêu cầu phát triển của đất nước ta hiện nay là rất lớn, đòi hỏi mỗi vị trí việc làm phải nêu cao và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với công việc để làm tròn và ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo thượng tôn pháp luật, nội qui của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nói chung và tập thể đảng viên, công chức và người lao động VKSND huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo ra tri thức mới và đưa ra các sáng kiến, mô hình mới cải thiện hiệu quả công việc của mình, của cơ quan đơn vị, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành đồng thời cũng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của đất nước./.

Tác giả bài viết: Hà Kim Sơn

Nguồn tin: VKSND huyện Vĩnh Thạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 14049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22208081


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo