03:10 ICT Thứ hai, 19/08/2019

Tin tứcTrang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng Tám 19, 2019, 2:23 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,503.28 15,596.86 15,862.08
CAD 17,124.96 17,280.48 17,574.34
CHF 23,385.62 23,550.47 23,950.94
DKK - 3,402.68 3,509.33
EUR 25,550.98 25,627.86 26,397.54
GBP 27,734.16 27,929.67 28,178.28
HKD 2,918.23 2,938.80 2,982.80
INR - 322.51 335.16
JPY 211.42 213.56 219.75
KRW 17.45 18.37 19.92
KWD - 76,138.42 79,125.87
MYR - 5,503.97 5,575.22
NOK - 2,533.04 2,612.44
RUB - 350.43 390.48
SAR - 6,173.33 6,415.55
SEK - 2,377.14 2,436.98
SGD 16,507.98 16,624.35 16,805.91
THB 737.76 737.76 768.53
USD 23,150.00 23,150.00 23,270.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Một số nội dung nhằm thực hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” tại Chi bộ 6

Thứ hai - 12/02/2018 09:31
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đối với Đảng và nhân dân ta là việc làm cần thiết, thường xuyên, lâu dài. Bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng to lớn để lại cho chúng ta học tập và noi theo.

     Sau đại hội XII của Đảng, Trung ương Đảng đã có sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2016, Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”; Thời điểm này, Đảng ta cũng đang đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và năm 2017, chủ đề học tập Bác được Đảng ta đề ra là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”, tập thể chi bộ, đảng viên và quần chúng Chi bộ 06 đã nghiêm túc tham gia học tập và làm theo Bác. Qua đó, xác định một số nội dung cần thiết để thực hiện tốt, hiệu quả, đó là:

     Thứ nhất, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bám sát Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 15/9/2016 của Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng, Kế hoạch số 239-KH/ĐU ngày 16/10/2016 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Hàng năm, đều triển khai đến từng đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tập thể Chi bộ và đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ tham gia học tập và làm theo Bác, có xây dựng Bản đăng ký phần việc và cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”. Cuối năm viết bài thu hoạch theo sự chỉ đạo của Đảng ủy.

      Kết quả, Chi bộ và và đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ 6 thực hiện đạt chỉ tiêu 100% Nghị quyết chi bộ.

     Thứ hai, Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của  việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Chi bộ xây dựng chương trình nội dung học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, định kỳ phân công đảng viên kể mẫu chuyện về Bác.

     Trong kỳ, tính đến nay, Chi bộ đã chọn được 18 câu chuyện về Bác để kể lại trong sinh hoạt lệ của Chi bộ; Cử 01 Đảng viên và 01 quần chúng tham dự Hội thi kể chuyện Bác, với mẫu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo”. Các đồng chí được phân công sưu tầm, kể chuyện về Bác đều thể hiện sự cố gắng cao, với tinh thần đầy trách nhiệm, chọn bài kể với nội dung có ý nghĩa, phù hợp với thời điểm của sự kiện lịch sử hoặc cần giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ. Các đảng viên sau khi nghe kể chuyện có phát biểu nhận thức của bản thân và học tập được gì qua nội dung câu chuyện; Năm 2017, Chi bộ đã xây dựng 01 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”.

     Kết quả, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của Đảng viên và quần chúng, tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên đã vận dụng tốt vào cuộc sống cũng như công tác, góp phần vào  việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, 02 phòng nghiệp vụ đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

     Thứ ba, Chi bộ thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong chi bộ, kịp thời phát hiện những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa của đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ để có biện pháp giúp đỡ khắc phục. Trong kiểm điểm đảng viên xoay vòng, kiểm điểm đảng viên định kỳ đều kết họp kiểm điểm, đánh giá kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” theo từng năm, cụ thể: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu”.

      Để công tác tự phê bình và phê bình đạt kết quả tốt, đòi hỏi phải tiến hành phê bình một cách thực chất; Sự đoàn kết của Bí thư, Phó bí thư, sự đồng thuận của các đảng viên; Các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành sẽ làm người được đóng góp nhận thức những ưu điểm cần phát huy, những thiếu sót cần được nghiêm túc khắc phục.

     Tóm lại, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh không phải bắt đầu từ những vấn đề to tát mà chính là từ những việc đời thường, bình dị đến công việc chuyên môn. Từ lòng yêu quê hương, đất nước Việt Nam, yêu quý những con người lao động trong xã hội, bản thân chúng ta sẽ thấy được trách nhiệm của người đảng viên là: Phải kiên trì giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phải thực hiện cần, kiệm, liêm chính chí công vô tư, chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, ích kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu ốc cá nhân, tư lợi; phải biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân. Tích cực học tập, lao động, công tác với tinh thần sáng tạo, chất lượng hiệu quả cao;… Từ đó, bản thân từng cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân theo quy định pháp luật; giữ gìn sự trong sạch trong hoạt động tư pháp, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tạo thêm lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước ta./-

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BIỂU MẪU HÌNH SỰ

Nhấp vào đây để tải về:

/vkscantho/uploads/bieu-mau-hs.rar
     
 
 


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 1075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126839

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8142979


thi đua khen thưởng
Chuyên đề biển đảo
Trao đỗi nghiệp vụ
Số hóa hồ sơ tài liệu
Lịch xét xử