07:34 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực và trách nhiệm

Thứ ba - 27/04/2021 10:28

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Người đã đi xa nhưng để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi con người Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước thì việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội theo tư tưởng, tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung vào tính trung thực và trách nhiệm là điều cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, đảng viên.

Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy, làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắn của cá nhân, tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể.

Theo Bác trung thực trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, trung thực với người khác, không được “nói mà không làm”. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên “Tốt nhất là miệng nói tay làm, làm gương cho người khác bắt chước. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh…”.

Trung thực trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang nội dung đạo đức cao quý của người cộng sản, những người đã công khai nói về sự tự nguyện hy sinh, cống hiến cả cuộc sống của mình cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong công việc, trung thực phải luôn gắn bó với trách nhiệm.

Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm, không thể thoái thác. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội. Trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những quy định của pháp luật, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa phương…dư luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội. Vì vậy, mỗi cá nhân cần phải tự ý thức về các công việc phải làm, "nhận rõ phải, trái, đúng, sai", tự mình xác định việc cần làm. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình là có "tinh thần trách nhiệm cao".

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biểu hiện cụ thể của trung thực và trách nhiệm là nói đi đôi với làm. Đó là nguyên tắc thực hành đạo đức, là phương châm hoạt động, là biểu hiện sinh động, cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động trong một con người. Trung thực, trách nhiệm là phải nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà nói sai, làm sai. Nắm vững mục tiêu lý tưởng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng và được cụ thể hóa thành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn để thực hiện cho đúng; để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Trung thực, trách nhiệm cũng có nghĩa là kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, cái tiêu cực; nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và tổ chức mình, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Với tư cách, trách nhiệm của một đảng viên, về tính trách nhiệm chúng ta cần phải làm việc siêng năng, sáng tạo, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm, tiết kiệm thời giờ và tiền bạc của nhân dân, luôn tôn trọng giữ gìn của công, không tham địa vị, tiền tài, sung sướng, không tự cao tự đại, luôn học tập cầu tiến bộ, không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá lừa lọc... Và với tinh thần trung thực giúp chúng ta dám chịu trách nhiệm, dám nhìn nhận những khuyết điểm sai lầm và kiên quyết sửa chữa để hoàn thành trách nhiệm, công việc được giao ở mức độ cao nhất, tốt nhất.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về trung thực, trách nhiệm” là mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên, là người cán bộ ngành kiểm sát cần xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm. Phải thật sự trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân; trung thực, trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân. Phải khắc phục cho được tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối Đảng, dối với lãnh đạo và đồng nghiệp. Phải chống lại thói ích kỷ, tính tham lam; kiên quyết đấu tranh với tham ô, hối lộ, tệ nạn phong bì, chạy chức, chạy bổ nhiệm.Với đặc thù của Ngành, người cán bộ, kiểm sát viên thường dễ bị lôi kéo, cám dỗ bởi những lợi ích vật chất do đó người cán bộ, kiểm sát viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức.

Người cán bộ, Kiểm sát viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, những đề xuất và tham mưu, kiến nghị của Kiểm sát viên đều có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thậm chí là tính mạng của người dân. Vì vậy, cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm nhằm mục đích bảo vệ sự công bằng của công lý, chính là góp phần bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Người cán bộ, Kiểm sát viên phải dũng cảm đấu tranh vì công lý khi thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đòi hỏi Kiểm sát viên phải trung thực và có trách nhiệm đối với hồ sơ vụ án được phân công là phải xem xét một cách khách quan, thận trọng không định kiến áp đặt, suy diễn chủ quan, phiến diện, hẹp hòi, phải trung thực, đầy đủ, không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Chi bộ 7 được ghép từ 02 phòng nghiệp vụ là Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình và Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ được phân công và nhận thức được vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong hoạt động tố tụng nên cán bộ, Kiểm sát viên của 02 phòng nghiệp vụ luôn trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là về tính trung thực và tinh thần trách nhiệm.

Khi tiếp nhận Thông báo thụ lý vụ việc từ Tòa án chuyển sang, cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phải làm việc với tinh thần trách nhiệm và theo quy chế ngành là lập Phiếu kiểm sát việc thụ lý của tòa để xác định vụ việc được thụ lý đúng thẩm quyền hay không và theo dõi thời gian chuẩn bị xét xử của Tòa án có quá hạn hay không để kịp thời trao đổi, nhắc nhở hạn chế nhiều vụ án kéo dài, quá hạn làm ảnh hưởng quyền lợi của đương sự.

Đối với những vụ việc, Viện kiểm sát tham gia phiên tòa thì ngay khi Tòa án chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu hồ sơ, đọc kỹ các chứng cứ do đương sự cung cấp và Tòa án thu thập có đúng trình tự luật định hay không, có đảm bảo yêu cầu về thu thập chứng cứ hay không và xác định chứng cứ nào mang tính chất quyết định, có ảnh hưởng đến yêu cầu và quyền lợi của đương sự. Khi cần thiết yêu cầu Tòa án thu thập thêm chứng cứ để việc giải quyết vụ án được khách quan. Tòa án xác định quan hệ tranh chấp và đưa người tham gia tố tụng đầy đủ hay không, việc triệu tập đương sự hòa giải, công khai chứng cứ có đúng quy định không…. Tất cả những vấn đề thủ tục tố tụng và nội dung giải quyết vụ án phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên phụ trách vụ việc. Người có tinh thần trách nhiệm sẽ hạn chế được những lỗi do cẩu thả, chủ quan và phiến diện. Bởi, người có tinh thần trách nhiệm sẽ nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong quá trình giải quyết vụ việc sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi người khác như thế nào nên sẽ rất cẩn trọng. Một người có tinh thần trách nhiệm cao thì trong công việc không ngại khó, ngại khổ để cố gắng nghiên cứu chứng cứ và đối chiếu với quy định pháp luật, để có những đề xuất vững chắc, có cơ sở.

Tinh thần trách nhiệm không những với công việc mà qua đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với tập thể đơn vị, với Chi bộ và với cả những đương sự trong vụ việc mà mình được phân công.

Trách nhiệm và trung thực đồng hành cùng nhau sẽ tạo được chuyển biến về tình cảm và nhân cách. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thì cán bộ, Kiểm sát viên thuộc Chi bộ 7 luôn rèn luyện cho mình tính trung thực trong mọi việc. Tính trung thực được xem là một mắc xích đầu tiên trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó quyết định tính bền vững của mối quan hệ ấy. Bởi, không ai có thể tin tưởng kết giao hay phân công nhiệm vụ cho một người thiếu trung thực.

Cán bộ, Kiểm sát viên thì đòi hỏi phải tuyệt đối là người trung thực. Trong tiến trình tố tụng, cán bộ, Kiểm sát viên là người trực tiếp tiếp xúc hồ sơ, nghiên cứu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và báo cáo với Lãnh đạo, nếu thiếu sự trung thực trong thông tin báo cáo với Lãnh đạo thì sự chỉ đạo của Lãnh đạo không kịp thời và không phù hợp với hồ sơ vụ việc dẫn đến đường lối giải quyết trái quan điểm với Tòa án nhưng cơ sở để kháng nghị hoặc báo cáo giám đốc thẩm là không có căn cứ. Như vậy, thành tích chung của đơn vị không được Lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.

Tính trung thực của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên còn thể hiện ngay trong phiên tòa qua việc nghe và ghi chép trung thực lời khai của các đương sự để đánh giá chứng cứ, nhận định  trung thực, khách quan, không vì lợi ích riêng của bản thân hay vì vị nể cá nhân mà có những đề nghị bất lợi cho bất kỳ đương sự nào. Khi có tinh thần trách nhiệm cao thì làm việc sẽ thận trọng và trung thực khi thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp tại phiên tòa thông qua bài phát biểu của Kiểm sát viên. Nếu thực hiện tốt sẽ tạo được niềm tin của mọi người vào pháp luật và công lý.

Sau khi kết thúc phiên tòa, cán bộ, Kiểm sát viên còn phải có trách nhiệm  đọc bản án, quyết định do tòa án chuyển sang để kiểm tra nội dung trong bản án, quyết định đã ghi nhận và đánh giá đúng với diễn biến vụ việc tại tòa hay không, nhận định và quyết định của Tòa án có phù hợp với quy định pháp luật hay không để kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất kháng nghị, kiến nghị hay báo cáo cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Công tác này thực hiện tốt hay không là do tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên phụ trách.
Trong thực tế, không ít người cho rằng khi tham gia phiên tòa và phát biểu ý kiến tại tòa là kết thúc nhiệm vụ đối với vụ việc được phân công nên không quan tâm đến việc kiểm sát, bản án quyết định. Vì vậy, khi phát hiện sai sót hay vi phạm của tòa án thì không trung thực báo cáo Lãnh đạo Viện để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát. Điều này sẽ gây thiệt hại cho quyền lợi của đương sự và quyền hạn của đơn vị bị hạn chế, thành tích hoạt động của cơ quan không được đánh giá cao.

Tính trung thực còn thể hiện trong các báo cáo về hoạt động của đơn vị. Trung thực để nhận rõ những thiếu sót, hạn chế và tìm ra nguyên nhân để khắc phục kịp thời, không vì thành tích cá nhân mà báo cáo thiếu trung thực.

Trung thực và trách nhiệm là hai phạm trù khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ nhau nên mỗi người chúng ta khi rèn luyện cho mình tinh thần trách nhiệm là cũng thể hiện tính trung thực và ngược lại khi một người trung thực làm việc không vì lợi ích cá nhân, hết sức mình vì công việc chung, vì lợi ích chung làm theo quy định pháp luật và những chuẩn mực đạo đức là người có tinh thần trách nhiệm.

Trong giai đoạn hiện nay, sống trung thực, trách nhiệm giúp chúng ta không những giữ vững nhân cách người cán bộ kiểm sát mà còn góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội để có được niềm tin của mọi người vào pháp luật và công lý do Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Chức năng này có vai trò rất lớn và rộng được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu nên Kiểm sát viên có tính trung thực và tinh thần trách nhiệm với công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Ngành được Đảng và Nhà nước giao phó.
          

Tác giả bài viết: Lê Hồng Trang

Nguồn tin: Chi bộ 7 - Đảng bộ Viện KSND thành phố Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 3621

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19056175


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo