06:13 ICT Thứ bảy, 03/12/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ !

Hồ Chí Minh - Nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại, Người dành trọn cuộc đời cho dân tộc Việt Nam

Thứ sáu - 24/07/2020 14:15
Trong những dòng cuối bản Di chúc, Hồ Chí Minh đã viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”[1]. Cả cuộc đời Bác chính là minh chứng cho tấm lòng sắt son yêu nước, thương dân hết mực, là người chiến sĩ Cách mạng chiến đấu không mệt mỏi để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và là vị Lãnh tụ Cộng sản xuất sắc, nhân hậu, được nhiều người, nhiều dân tộc ngưỡng mộ, tôn vinh.
Hồ Chí Minh nhà Lãnh tụ Cách mạng vĩ đại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam:

Hồ Chí Minh nhà Lãnh tụ Cách mạng vĩ đại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam:


Bác Hồ có tên thuở nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, Bác sinh ra trong gia đình nhà Nho yêu nước tại làng quê Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ Bác đã được bồi đắp đầy đủ về tri thức, tình cảm, những giáo lý về lòng yêu nước, yêu thương dân tộc, ý thức lao động học tập, đạo lý làm người từ cha và những bài hát dân gian, những triết lý ở đời đầu tiên của mẹ. Lúc này, đất nước ta đang bị rơi vào tay thực dân Pháp, nhân dân ta đói khổ lầm than nên cuộc sống của Bác và nhân dân tại làng quê rất khó khăn. Vào cuối năm 1901, nỗi đau thương bất ngờ ập tới khi mẹ Bác do sinh con vất vả, lao lực ốm nặng qua đời, còn cha Bác lại đang công tác ở xa, chỉ còn Bác tuổi nhỏ vừa phải lo tang mẹ, vừa phải chăm người em thơ bệnh nặng khát sữa, khốn khó trăm bề đè nặng lên vai Bác. Nhưng với tình yêu thương, niềm bao bọc của xóm giềng đã đùm bọc, giúp đỡ Bác vượt nỗi những ngày tháng đau thương mất mát ấy.

          Và cũng chính những năm tháng này, đã hằn sâu vào tâm thức Bác, giúp hun đúc và hình thành nên một tình yêu thương đồng bào, một ý chí và khát vọng đấu tranh mãnh liệt cho những mất mát, đau thương và nỗi bất công. Để rồi 10 năm sau tại Bến cảng Sài Gòn, cậu bé Cung ngày nào đã trở thành người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tầm nhìn và ý chí quyết tâm lựa chọn con đường rời quê hương, Tổ quốc trên con tàu Đô đốc La-tut-sơ Tơ-rê-vin để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước. Cũng chính thời khắc này, lịch sử đã quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam ta đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy. 

          Trong thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, bằng nghị lực, sự can đảm, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự học, Bác tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. Từ đó, Bác đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước và dấn thân vào cuộc đấu tranh để thực hiện thắng lợi con đường đó. Đó là con đường Cách mạng vô sản, là con đường cứu nước đúng đắn và đã được lịch sử chứng minh.

          Mùa xuân năm 1930, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam đó là sự kiện Bác sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng đã thành ngọn cờ đầu dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành những thắng lợi lịch sử, vang dội toàn cầu mà mở đầu bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đưa dân tộc Việt Nam gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta đến một bước ngoặt lịch sử, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, vững bước tiến lên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Đây cũng là mốc son chói lọi thể hiện nghệ thuật lãnh đạo, sự chỉ đạo cách mạng tài tình của Đảng và của Bác Hồ vĩ đại.

          Tại Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác đã viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”[2]. Đây lời tuyên bố của Bác trước toàn thể nhân dân và toàn thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và đó là một lẽ đương nhiên, một điều tất yếu, không ai chối cãi được. Qua đó thể hiện sáng ngời tư tưởng của Bác về ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, quyền tự do của dân tộc. Đồng thời, sau Cách mạng tháng Tám thành công chính quyền của ta còn non trẻ, ra đời trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” vừa thù trong giặc ngoài, vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt khó khăn trăm bề. Nên ngay sau ngày tuyên bố độc lập với tầm nhìn và chiến lược linh hoạt, đúng đắn Bác và Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng đưa nhân dân ta cùng lúc lại chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thoát khỏi tình thế nguy cấp, ngặt nghèo để xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng.

Và dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cùng ngọn cờ “kháng chiến, kiến quốc” của Bác, nhân dân ta đã tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Bác đã vạch ra đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”, cùng ý chí sắc đá “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” [3], quân và dân ta đã phát huy truyền thống đoàn kết lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch quân sự xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong chiến dịch Đông Xuân năm 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược đất nước ta.  
          Qua đó thể hiện đỉnh cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Đảng, nhãn quan chính trị đặc biệt, nhạy bén và tài tình của Bác, Bác đã trở thành linh hồn, ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc Việt Nam, mở ra một thời đại mới rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc ta - Thời đại Hồ Chí Minh. Bác đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta và Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam cùng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn với sức mạnh thời đại để đi tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

          Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh vụ cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà Người còn là một chiến sĩ đấu tranh cho giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của toàn nhân loại. Người đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác -Lênin: Giành độc lập để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người, đã giải quyết đúng đắn vấn đề “làm thế nào để giải quyết các dân tộc thuộc địa”, Bác đã hoạt động không mệt mỏi để gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, xác định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc đến việc xác định được một con đường, một hướng đi và một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong thuộc địa lạc hậu. Chính vì vậy mà không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân, bạn bè thế giới cũng rất khâm phục và yêu quý Bác, dành cho Bác những tình cảm trân trọng và tốt đẹp nhất.

           Hồ Chí Minh - Người dành trọn cuộc đời cho dân tộc Việt Nam

          “Có một trăm cách để tồn tại, chỉ có một cách để sống trọn vẹn: vì hạnh phúc của đồng bào. Câu châm ngôn này đã được người thanh niên Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lựa chọn làm lẽ sống của mình" [4], và Bác đã dành trọn vẹn cả cuộc đời mình cho lẽ sống ấy. Cuộc đời Bác chính là minh chứng cho sự hy sinh lớn lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đó chính là lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bác đã từng nói: “Tôi cống hiến cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi” [5], và Bác đã hy sinh tất cả chỉ quên mình cho lẽ sống ấy. Và ngay khi ở cương vị Chủ tịch nước giá trị đạo đức tốt đẹp còn thể hiện qua lối sống rất giản dị và thanh đạm của Bác. Bác nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào, riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.”[6]

          Bác không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Ở Bác sự vĩ đại và cao cả được thể hiện thông qua những điều hết sức đời thường và giản dị, đó không chỉ là biểu hiện của đạo đức, lối sống mà còn là phong cách quần chúng, trọng dân và vì dân. Là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta nhưng Bác không bao giờ coi mình đứng cao hơn nhân dân, Bác luôn tâm niệm suốt đời là người phục vụ trung thành và tận tụy của nhân dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”. Vì nước, vì dân Bác sẵn sàng hy sinh đời sống riêng tư mà ai cũng cần phải có. Bác không có gia đình riêng, nhưng Người coi Việt Nam là đại gia đình của Bác. Trong bức thư gửi gia đình bác sĩ Vũ Đình Tụng (tháng 1-1947), Bác gửi lời cảm ơn gia đình bác sĩ “đã đem món quà quý báu nhất là con mình hiến dâng cho Tổ quốc”. Bác viết: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột…”[7]

          Mùa xuân năm 1962, trước tết Nhâm Dần, Bác muốn thăm những gia đình thật sự còn nghèo túng ở Thủ đô trong dịp giao thừa. Bác thương cảm vô cùng trước số phận người phụ nữ Nguyễn Thị Tín tần tảo đêm 30 Tết phải đi gánh nước thuê để lấy tiền đong gạo. Câu nói của Bác “Nhà cháu mà không đến thì Bác còn đến nhà ai!” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của biết bao người dân Việt Nam về nhân cách của một con người Việt Nam vĩ đại nhất.

          Bác nhắc nhở: “Một Đảng cầm quyền mà để cho người dân nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với nhân dân…”, “nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.”[8]

        Tuy đất nước đã giành được độc lập nhưng Bác luôn vẫn day dứt, Bác chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng với nước, với dân vì miền Nam ruột thịt vẫn còn đang bị chia cắt. Bác đã từng nói: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”, và miền Nam luôn gần kề với Bác nhưng miền Nam cũng xa cách nghìn trùng xa. Chính vì vậy khi Quốc hội đề nghị tặng Bác Huân chương Nhà nước cao quý nhất để tưởng thưởng công lao đóng góp của Bác đối với đất nước thì Bác từ chối, xin được đợi ngày Bắc - Nam thống nhất, Người sẽ nhận từ tay đồng bào miền Nam.

Và cho đến giây phút cuối cùng trước lúc đi xa, tình yêu sắt son với quê hương, đất nước, với dân tộc Việt Nam luôn được Bác cất trọn trong tim. Như một Người Cha già của dân tộc, Bác đã gửi gắm những lời căn dặn tâm huyết, những tâm nguyện của cả cuộc đời mình qua bản Di Chúc mà Bác để lại cho dân tộc Việt Nam. Ngày Bác đi xa cũng là ngày kỉ niệm Bác đã khai sinh nền độc lập của dân tộc, và bản Di chúc của Người sẽ luôn và mãi là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt; là những chỉ dẫn quý báu, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là ngọn nến chỉ đường cho dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;  là kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; của tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn cao đẹp của Người, suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và nhân loại.

                Bác Hồ - tên gọi thân thương mà tất cả người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Người là hiện thân của khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc, hạnh phúc cho con người, đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu” [9].

 
“Nhân dân ta gọi Người là Bác
Cả đời Người là của nước non”.
 
                Đảng ta khẳng định: “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tư tưởng và đạo đức của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta” [10].

Câu chuyện về cuộc đời Bác không xa vời huyễn hoặc, rất chân thực, giản dị và đời thường nhưng là di sản tinh thần vô giá của dân tộc, đó chính là phong cách Hồ Chí Minh. Và ngày nay đã trở thành phong cách dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam trong thời đại mới. Trãi qua bao lửa đạn của chiến tranh, quy luật khắc nghiệt của thời gian, nhưng bài học đạo đức làm người của Bác vẫn còn nguyên giá trị mà mỗi thế hệ người Việt chúng ta đã, đang và sẽ học tập noi theo. Cuộc đời ấy, con người ấy đã làm xúc động triệu triệu trái tim người dân Việt Nam, bằng tấm gương đạo đức, bằng sự hy sinh hết mình cho quê hương, cho dân tộc.

            Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ Đảng viên chúng ta phải luôn tự rèn luyện mình để có được phẩm chất đạo đức của người Cộng sản, chiến đấu, lao động và học tập gương Bác Hồ vĩ đại, để có thể cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kế tục sự nghiệp vinh quang mà Bác để lại. Có thể nói, sự nghiệp, cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người đã đi vào lịch sử và trái tim của dân tộc. Đó là dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam, đó chính là “chất” của người Cộng sản, tỏ ánh sáng hào quang soi đường chỉ lối cho tất cả chúng ta.

          Và đối với những cán bộ ngành Kiểm sát sẽ và mãi luôn khắc ghi lời Bác dạy “Mỗi người cán bộ Kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy đó sẽ luôn vang vọng, là sợi chỉ đỏ, là chuẩn mực để cán bộ trong toàn Ngành Kiểm sát phải có đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành trọng trách mà Ðảng và Nhân dân giao phó; phấn đấu trở thành một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, các âm mưu phá hoại diễn biến hoà bình, đem lại sự bình yên cho nhân dân; góp phần xây dựng ngành vững mạnh toàn diện về mọi mặt./.

---------------


[1] Trích “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011.
[2] Trích “Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011.
[3]  Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011, tr. 534.
[4] Trích lời giới thiệu về cuốn sách ''Hồ Chí Minh. Tác phẩm và đấu tranh'' của tác giả Alain Ruscio - nhà sử học người Pháp.
[5]  Câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phóng viên báo Granma (Cuba), vào ngày 14-7-1969.
[6] Hồ Chí Minh - Toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tập 4, Tr.161-162. (Câu nói của Bác khi trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
[7]  Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tập.5, tr.40

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thùy Vân

Nguồn tin: Phòng 1, VKSND TP. Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 3551

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27093

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21149177


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo