09:32 ICT Thứ sáu, 26/04/2019

Tin tứcTrang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng Tư 26, 2019, 8:16 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,114.89 16,212.16 16,389.18
CAD 17,012.30 17,166.80 17,354.24
CHF 22,511.45 22,670.14 22,963.55
DKK - 3,415.80 3,522.86
EUR 25,698.23 25,775.56 26,497.06
GBP 29,648.58 29,857.58 30,123.28
HKD 2,923.95 2,944.56 2,988.64
INR - 330.90 343.88
JPY 201.47 203.50 209.40
KRW 18.49 19.46 20.68
KWD - 76,335.33 79,330.33
MYR - 5,594.31 5,666.71
NOK - 2,641.43 2,724.22
RUB - 359.10 400.14
SAR - 6,190.78 6,433.68
SEK - 2,409.75 2,470.41
SGD 16,859.05 16,977.90 17,163.28
THB 711.07 711.07 740.73
USD 23,220.00 23,220.00 23,320.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đổi mới phương thức lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thứ sáu - 01/02/2019 10:28
Năm 2018, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Hội nghị kiểm điểm Ban Cán sự Đảng năm 2018

Hội nghị kiểm điểm Ban Cán sự Đảng năm 2018

Ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy đã kịp thời đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong từng quý. Xây dựng Kế hoạch tự phê bình và phê bình xoay vòng năm 2018 để các Chi bộ tổ chức cho đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình xoay vòng trong các kỳ họp thường kỳ, qua đó nhắc nhở những đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót. Qua kiểm điểm nhận thấy các đảng viên đều tiếp thu, có tinh thần cầu thị, lắng nghe, kịp thời phát huy ưu điểm, đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Hầu hết qua kiểm điểm đảng viên đều phấn khởi, an tâm công tác, chưa phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải kiểm điểm phê bình.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, luôn quan tâm sâu sát đến công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, thường xuyên đổi mới tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đảng ủy phân công 01 đồng chí Đảng  ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, kịp thời nắm bắt những vấn đề tư tưởng phát sinh báo cáo Đảng ủy giải quyết. Kết quả, nhận thấy các Chi bộ làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng.

Năm qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tìm hiểu Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nhìn chung, qua học tập và làm theo Bác, hầu hết đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác của đảng viên, công chức và người lao động. Kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, có 03 Chi bộ và 13 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên đạt về số lượng, chất lượng; Đảng viên, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới theo Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/12/2017 của Thành ủy; phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Các Chi bộ trực thuộc đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đơn vị.

Song song đó, Đảng ủy đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cụ thể: Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hai đoàn thể hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch của Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng, thành phố Cần Thơ và Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ.

Công tác cán bộ cũng thường xuyên được quan tâm và có nhiều đổi mới trong nhận thức, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định, quy trình. Đảng ủy lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 và hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018 đúng quy định. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra trong năm. Thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế dân chủ của cơ quan, Quy chế làm việc của Đảng ủy; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ.

Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Kế hoạch của Ngành và yêu cầu chính trị tại địa phương, phối hợp với Lãnh đạo Viện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

Có thể nói, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được những kết quả đáng biểu dương trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng, cùng với sự đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, sự đồng thuận của các Chi bộ trực thuộc, nỗ lực phấn đấu của đảng viên, công chức và người lao động. Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần đã phối hợp chặc chẽ với Thủ trưởng cơ quan, chỉ đạo, đúng đắn, sáng suốt cũng như thực hiện nghiêm túc, vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của toàn Đảng bộ, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, chất lượng của Đảng bộ được phát triển toàn diện.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban Thường vụ Đảng ủy và đảng viên tại Đảng bộ, trong năm qua, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã vinh dự được Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính đảng thành phố Cần Thơ công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là nguồn động lực to lớn để toàn đảng bộ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Đồng thời, tạo đà cho những năm tiếp theo, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tác giả bài viết: Bích Hà

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn