18:21 ICT Thứ năm, 23/03/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2023)VÀ 1983 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

Chi bộ 3: Kết quả đạt được từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu - 19/08/2022 09:53
Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà các cấp cơ sở Đảng nói chung và riêng Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ ưu tiên hàng đầu.
Ảnh: Chi bộ 3 sinh hoạt chuyên đề

Ảnh: Chi bộ 3 sinh hoạt chuyên đề


Thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ 3 luôn ra sức vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đạt được hiệu quả nhất định, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tất cả đảng viên Chi bộ 3 đã nhận thức sâu sắc, xác định là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi vị trí công tác, từ đó đã vận dụng đúng đắn có hiệu quả tại Chi bộ như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

Thứ hai, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, hàng tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung kể mẫu chuyện về Bác, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, giá trị.

Thứ ba, tất cả đảng viên Chi bộ tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế nghiệp vụ, nội quy cơ quan, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định, thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

Thứ năm, Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình xoay vòng đối với tất cả đảng viên trên tinh thần góp ý, xây dựng trong nội bộ một cách thẳng thắn, trung thực, mỗi đảng viên đã tiếp thu ý kiến phát huy những mặt tích cực, nhận thấy được khuyết điểm, hạn chế và có biện pháp sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

Ngoài ra, hàng năm, mỗi đảng viên Chi bộ đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nội dung cam kết luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Đảng viên Chi bộ từng bước được nâng cao trình độ lý luận chính trị thông qua việc học lớp Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, từ đó đã thấm nhuần lý tưởng cách mạng, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, nhiều đảng viên tự giác tham theo học lớp cao học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho quá trình công tác.

 Thực hiện theo kế hoạch từ đầu năm, trên cơ sở đó hàng quý chi bộ đã chủ động xây dựng chuyên đề đạt chất lượng, các đảng viên đều tham gia thảo luận, góp ý, sinh hoạt chuyên đề luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, mỗi đảng viên được học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báo trong công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ chuyên môn. 

Lãnh đạo Đảng ủy, Chi bộ thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên không được thực hiện những điều đảng viên không được làm, luôn luôn cảnh giác, đấu tranh với tội phạm xâm phạm ninh quốc gia, tội phạm an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyệt đối giữ bí mật trong công tác.

 Mỗi đảng viên Chi bộ đều là một tuyên truyền viên, viết nhiều bài viết về đường lối, chủ trương của Đảng lên trang tin điện tử của Ngành.

Trong công tác, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, cương quyết phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia, tội phạm liên quan đến việc lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá, kích động, lôi kéo, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Lãnh chỉ đạo công tác nghiệp vụ đã giải quyết nhanh chống vụ án về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phòng ngừa tội phạm, phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Chi bộ 3 đề ra những giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và thường xuyên nhắc nhở mỗi đảng viên thực hiện theo quy định.

Hai là, xác định mỗi đảng viên phải có ý thức tự nghiên cứu nắm vững quy định của pháp luật, Luật an ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua công tác chuyên môn cần có biện pháp giáo dục, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Ba là, nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu chống phá, xuyên tạc, gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Mỗi đảng viên Chi bộ vận động gia đình, người thân không tham gia và cảnh giác với những hành vi sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng của Đảng viên Chi bộ, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng học tập, nghiên cứu lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Thực hiện lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân”.

Bốn là, trong công tác chuyên môn, từng cán bộ, Kiểm sát viên chủ động phối hợp chặc chẽ hơn nữa với các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặt biệt là tội xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh mạng. Đồng thời, rút ra những bài học, kinh nghiệm sau những cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá Đảng, Nhà nước để có những biện pháp đấu tranh hữu hiệu hơn.

Năm là, Đảng viên phải nhạy bén, linh hoạt, khéo léo trong công tác giải quyết  khiếu nại, tố cáo tránh gây căng thẳng, tạo thành điểm nóng để các đối tượng phản động lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi dục, xuyên tạc, chống phá đe dọa đến an ninh Quốc gia.

Sau là, thực hiện nghiêm túc về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Vận dụng tư tưởng của Bác, Chi bộ 3 sẽ góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Võ Ngọc Nghĩa

Nguồn tin: Chi bộ 3 - Đảng bộ Viện KSND thành phố Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 14058

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171808

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22208090


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo