01:55 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Chuyên mục - Lĩnh vựcTrang chủ » Thư Viện pháp luật

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
452/QĐ-BTP 11/03/2015

Quyết định 452/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ...

Tải về
341/QĐ-BTP 25/02/2015

Quyết định 341/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị...

Tải về
3326/QĐ-BTP 15/12/2014

Quyết định 3326/QĐ-BTP năm 2014 công bố thủ tục khiếu nại,...

Tải về
3173/QĐ-BTP 28/11/2014

Quyết định 3173/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế phối hợp thực...

Tải về
3037/QĐ-BTP 12/11/2014

Quyết định 3037/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch triển khai, đưa...

Tải về
2026/QĐ-BTP 04/09/2014

Quyết định 2026/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và...

Tải về
2032/QĐ-BTP 04/09/2014

Quyết định 2032/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm...

Tải về
05/2014/TT-BTP 07/02/2014

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về...

Tải về
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2014

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành...

Tải về
03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN 17/01/2014

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát...

Tải về
1519/QĐ-BTP 20/06/2013

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ...

Tải về
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTC 27/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số...

Tải về
2659/QĐ-BTP 03/10/2012

Về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ,...

Tải về
136/2012/TTLT-BTC-BTP 16/08/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán...

Tải về
03/2012/TTLT-BTP-BCA 30/03/2012

Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi...

Tải về
1128/QĐ-BTP 05/07/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
09/2011/TT-BTP 30/05/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại...

Tải về
03/2011/TT-BTP 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản...

Tải về
01/2011/TT-BTP 10/01/2011

Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành...

Tải về
23/2010/TT-BTP 06/12/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số...

Tải về
22/2010/TT-BTP 06/12/2010

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyếngiao dịch...

Tải về
141/2010/TTLT/BQP-BTP 19/10/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi...

Tải về
141/2010/TTLT-BQP-BTP 19/10/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi...

Tải về
17/2010/TT-BTP 11/10/2010

Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ...

Tải về
01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC 25/09/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm...

Tải về